دکتر علی محمد نوریان

علی محمد نوریان

متولد ۱۳۲۷/۱/۱۱ – متاهل دارای سه فرزند

تلفن:۸۸۳۱۴۶۶۰ – ۰۲۱

ایمیل : amnoorian21@gmail.com

سوابق تحصیلی

دکتری مهندسی برق _ مشترک  صنعتی شریف و ولز انگلستان (C)

کارشناسی ارشد مهندسی برق-  کاردیف انگلستان

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مرکز آموزش مدیریت دولتی

رده یک هواشناسی ( بالاتر از لیسانس) – مرکز آموزش هواشناسی و علوم جو

کارشناسی فیزیک کاربردی-  صنعتی شریف تهران

فعالیت های اجرایی

۱۳۹۷ تا کنون – رئیس هیأت امناء دانشگاه شمال / رئیس هیأت مدیره نورفام

۱۳۹۷ تا کنون – رئیس هیأت مدیره دانشگاهی شمال

۱۳۹۶۱۳۹۶ – سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۷- ۱۳۹۳- دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۹۳- ۱۳۹۲قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هواشناسی و هوانوردی

۱۳۹۲-۱۳۸۸مشاور رییس جمهور در امور هواشناسی و تغییرات اقلیمی

۱۳۸۹- ۱۳۸۸قائم مقام معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۳۷۲-۱۳۷۳قائم مقام وزیر راه و ترابری

۱۳۶۰-۱۳۸۸معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواشناسی کشور (به استثنای یک سال)

۱۳۶۰-۱۳۷۱معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری (دو دوره)

۱۳۷۱ -۱۳۷۴  مشاور عالی رئیس سازمان تربیت  بدنی- در دوره ریاست آقای داودی شمسی

۱۳۶۰-۱۳۶۸ عضو و رئیس هیات مدیره هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (دو دوره )

۱۳۶۰-۱۳۷۰رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان ( ده سال)

۱۳۶۹-۱۳۷۱ رئیس هیات مدیره شرکت فرودگاه­های کشور(اولین دوره)

۱۳۶۹-۱۳۷۳ رئیس  هیات مدیره شرکت هواپیمایی کیش (اولین دوره)

۱۳۶۹-۱۳۷۳ رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان ( اولین دوره)

۱۳۷۱-۱۳۸۵رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی ایران (۱۴ سال)

۱۳۵۸-۱۳۶۰معاون امور عمرانی استاندار استان لرستان

فعالیت­های بین المللی :

۱۳۸۲-۱۳۹۰معاون اول سازمان هواشناسی جهانی(WMO)

۱۳۷۸-۱۳۸۲معاون دوم سازمان هواشناسی جهانی(WMO)

۱۳۷۴-۱۳۹۰عضو شورای اجرایی سازمان هواشناسی جهانی(WMO)

۱۳۶۰-۱۳۹۰ نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان هواشناسی جهانی(WMO)

۱۳۹۰- ۱۳۷۲ نماینده ونقطه تماس ملی در هیات بین الدولی تغییر اقلیم(IPCC)

۱۳۹۰- ۱۳۷۵ نماینده ونقطه تماس ملی در گروه دیدبانی جهانی زمین(GEO)

۱۳۶۰-۱۳۷۲ سرپرست هیات­های مختلف رسمی در اجلاسیه های اسکاپ (ESCAP)

۱۳۶۰-۱۳۶۸ سرپرست هیات­های مختلف رسمی در اجلاسیه های ایکائو (ICAO)

۱۳۷۰-۱۳۷۲ عضو گروه کاری جهانی تجاری کردن سرویس­های آب و هواشناسی

۱۳۷۰-۱۳۷۱ عضو کمیته جهانی انتخاب دانشمند سال (WMO)

۱۳۷۴-۱۳۷۶ عضو کمیته انتخاب برنده جایزه سازمان هواشناسی بین المللی(IMO Prize)

۱۳۷۶-۱۳۷۷ رئیس کمیته انتخاب برنده جایزه سازمان هواشناسی بین المللی(IMO Prize)

۱۳۷۷-۱۳۷۸ عضوگروه کار در برنامه بلند مدت سازمان هواشناسی جهانی (WMO)

۱۳۷۸-۱۳۹۰ عضو گروه مشورتی همکاری­های فنی و کمک­های داوطلبانه (WMO)

۱۳۷۸-۱۳۸۲  رئیس کمیته هماهنگی آب و هواشناسی و نظارت بر آلودگی دریای خزر (دو دوره)  CASP COM

۱۳۷۸-۱۳۹۰ رئیس گروه مشورتی اقلیم و محیط زیست (WMO)

۱۳۸۲-۱۳۹۰رئیس گروه مشورتی برنامه استراتژیک سازمان هواشناسی جهانی (WMO)

۱۳۸۶-۱۳۹۰رئیس گروه کار اقلیم و مسائل مربوط به هوا، آب و محیط زیست – شورای اجراییWMO

۱۳۸۶-۱۳۸۰عضو گروه کاربلایای طبیعی و کاهش خطر پذیری– شورای اجراییWMO

۱۳۷۸-۱۳۸۸ رئیس کمیسیون­های جهانی تخصصی هشتگانه هواشناسی کاربردی (دو دوره) WMO

۱۳۸۸ – رییس وعضو کمیته بین المللی برگزاری سومین کنفرانس جهانی اقلیم – ژنو سوئیس

۱۳۹۰-   عضوکمیته برگزاری کنفرانس بین المللی مسائل سازگاری در رابطه با تغییرات اقلیم – مسکو روسیه

فعالیت­های علمی داخلی

۱۳۹۶ – ۱۳۹۶  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی

۱۳۹۶ – ۱۳۹۶  عضو شورای عالی پژوهش های کشور

۱۳۹۶ – ۱۳۹۶  عضو شورای گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

۱۳۹۲ – ۱۳۸۸  عضو شورای استراتژیک –  ریاست جمهوری

تاکنون– ۱۳۹۰رئیس انجمن هواشناسی

۱۳۹۲- ۱۳۸۸ نایب رئیس  انجمن ژئوفیزیک

تاکنون- ۱۳۶۵ عضو دائم انجمن علوم و فنون دریایی

تاکنون- ۱۳۶۷ عضو دائم انجمن فیزیک ایران

تاکنون – ۱۳۸۹عضو کمیسیون تخصصی حمل و نقل، شهرسازی و عمران – شورای عالی عطف

تاکنون – ۱۳۸۹ عضو کارگروه تغییر اقلیم و گرمایش جهانی – ستاد ملی حمایت از نخبگان و پژوهشگران

تاکنون – ۱۳۸۹ عضو ستاد ملی آب، خاک، خشکسالی و محیط زیست – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

۱۳۷۱- ۱۳۶۹رئیس انجمن هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران (یک دوره)

۱۳۷۱- ۱۳۶۰رئیس شورای عالی هواپیمائی کشوری ( دو دوره)

۱۳۸۸- ۱۳۷۱رئیس کمیته ملی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی

۱۳۸۴- ۱۳۷۴ عضو کمیسیون ملی کشاورزی – شورای پژوهشهای کشور

۱۳۷۴-۱۳۸۴ عضو کمیسیون ملی آب – شورای پژوهشهای کشور

۱۳۸۸- ۱۳۷۵عضو کمیته ملی توسعه پایدارو محیط زیست

۱۳۸۸- ۱۳۷۲عضو شورای عالی اقیانوس شناسی کشور

۱۳۸۹- ۱۳۷۱عضو کمیته ملی کاهش بلایای طبیعی

سوابق علمی_ پژوهشی:

۱۳۹۷ تا کنون  مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی ” هواشناسی و علوم جو” وابسته به انجمن هواشناسی

۱۳۹۶-۱۳۹۶ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی

۱۳۶۰-۱۳۸۸ مدیر مسئول مجله علمی هواشناسی “ نیوار”

۱۳۶۰-۱۳۷۱ مدیر مسئول مجله فنی “آسمان ایران ”

۱۳۷۰-۱۳۷۳ اولین سرپرست دانشگاه بین المللی کیش

۱۳۷۱-۱۳۷۶ رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران – دانشگاه تربیت مدرس

تاکنون- ۱۳۷۴- رئیس هیات امناء دانشگاه شمال

۱۳۷۲-۱۳۷۸ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۷۸-۱۳۸۸ عضو هیات علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

تاکنون-۱۳۸۸ عضو هیات علمی دانشگاه شمال

۱۳۹۵- ۱۳۸۳ عضو هیات امنای دانشگاه  علوم کشاورزی گرگان

۱۳۹۵- ۱۳۸۵ عضو هیات امنای دانشگاه گلستان

۱۳۹۵- ۱۳۸۵ عضو هیات امنای دانشگاه فنی علی آباد

تاکنون- ۱۳۸۵ عضو هیات امنای پژوهشکده منابع طبیعی و آبخیزداری

۱۳۷۶-۱۳۸۸ رئیس هیات امناء پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

۱۳۸۴-۱۳۸۸رئیس هیات امناء پژوهشکده اقلیم شناسی – مشهد

۱۳۸۶-۱۳۸۸رئیس هیات امناء پژوهشکده هواشناسی آبشناسی – ایلام تاکنون- ۱۳۷۰تدریس و مشاوره و راهنمای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد

(  صنعتی شریف،دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده صنعت هوانوردی و مرکز آموزش هواشناسی و علوم جو-دانشگاه شمال)

انتشارات و مقالات: ( مقالات سال­های۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ درج نشده است)

-تعداد ۹۷ مقاله چاپ شده ISI،پژوهشی ،ترویجی

– مجری چندین پروژه پژوهشی ملی نظیر “حداکثر محتمل بارندگی و روان آب در حوزه های آبریز کشور ” / شورای عالی تحقیقات کشور – کمیسیون آب

– مجری پروژه ملی ارزیابی و سامان دهی تغییر اقلیم در ایران – مرکز استراتژیک ریاست جمهوری

-نقش هواشناسی در ازدیاد محصولات کشاورزی، کنگره ملی کشاورزی- تهران ۱۹۸۵

-هواشناسی و روند بازسازی، دومین کنفرانس فنی بازسازی – شیراز ۱۹۸۶

-بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر، کنفرانس منطقه ای دریای خزر-رامسر ۱۹۸۶

-تاریخچه هواشناسی در ایران و جهان، مجله جغرافیا ۱۹۸۷

-تغییر اقلیم، بحران ملی یا بحران جهانی، خبرنامه شورای تحقیقات کمیسیون آب ۱۹۸۹

-چرخش شارمغناطیسی و کاهش نیروهای محلی در مواد مغناطیسی  بی شکل، کنفرانس فیزیک – تهران ۱۹۸۹

-روش محاسبه نیروی باد در سازه ها ، ۱۹۹۰- مجله نیوار

-دانش و فناوری، هسته توسعه،  کنفرانس فنی سرویسهای آب و هواشناسی آسیا – مسقط/ عمان ۱۹۹۰

-روش محاسبه اثر باد برسازه ها، کنفرانس روشهای ساخت و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۹۹۰

-همکاریهای منطقه ای در توسعه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در خلیج فارس و دریای عمان، اولین کنفرانس مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی در شانگهای – چین ۱۹۹۱

-همکاری منطقه ای، مدل توسعه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در خلیج فارس ۱۹۹۱- مجله نیوار

-پیش بینی آفات گیاهی، نقش هواشناسی در کاهش ضایعات محصولات – سمینار بین المللی زراعت و دامپروری – دانشگاه اصفهان ۱۹۹۳

-نقش هواشناسی در کاهش ریسک در عملیات کشاورزی، کنفرانس کشاورزی – ساری ۱۹۹۴

-مدل رقومی میان مقیاس دو بعدی لایه اختلاط بر فراز تهران، کنفرانس فیزیک – رشت ۱۹۹۶

-افقهای محیط زیست پایدار و هوای پاک، همکاری منطقه ای و ناحیه ای بین سرویسهای هواشناسی و آبشناسی (مطالعه موردی در خصوص دریای خزر)، دومین کنفرانس مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی در منطقه آسیا- ماکائو نوامبر ۱۹۹۷

-تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی، فصلنامه نیوار ۱۹۹۷

-داده ها و اطلاعات هواشناسی، سر فصلی مهم در آمار، کنفرانس بین المللی آمار، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۹۹۸

-اهمیت داده های هواشناسی و هواشناسی دریایی در سازه های ساحلی – کنفرانس علوم و فنون دریایی – بندرعباس۱۹۹۸

-پیش بینی بلایای جوی و اقلیمی یا تدارک عملیات امدادی، کدامیک بهتر است؟ سمینار ملی کاهش آثار بلایای طبیعی – هلال احمر، تهران ۱۹۹۸

-نقش علوم و فن آوری در مدیریت سرویسهای هواشناسی در کشورهای جهان سوم، کارگاه آموزشی منطقه ای برای ظرفیت سازی مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی ۱۹۹۸

-تغییر اقلیم، بحران جهانی یا معضل ملی ؟ سمپوزیوم بین المللی تغییر اقلیم و آثار آن در حوزه کشورهای عربی، مارس ۱۹۹۹- دمشق، سوریه

-هواشناسی، چالشهای منابع نیروی انسانی و فنی در قرن بیست و یکم، سمینار   تغییرات راهبردی فنی در منطقه آفریقا، آوریل – می ۱۹۹۹، قاهره –مصر

-بیست و نهمین کنفرانس بین المللی رادار هواشناسی، جولای ۱۹۹۹، مونترال، کانادا

-آموزش وسیله انگیزشی در کشورهای در حال توسعه، سمپوزیوم آموزشی هواشناسی و آبشناسی سازمان هواشناسی جهانی، نوامبر ۱۹۹۹- تهران –ایران

-چالشها و فرصتهای مقابل سرویسهای ملی آب و هواشناسی در مطالعه موردی قرن بیست و یکم. سمینار منطقه ای سرویسهای هواشناسی، فرصتها و چالشهای قرن بیست و یکم – سئول، جمهوری کره، ۱۷-۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰

-دانش، کلید حل مشکلات ملل در حال توسعه قرن بیست و یکم، سمینار ظرفیت سازی و فنون نوین هواشناسی، چالشها و فرصتها- آنتالیا، ترکیه ۲۰۰۰

-منابع مالی و تامین آن برای سرویسهای ملی آب و هواشناسی در کشورهای در حال توسعه، سمینار منطقه ای بهبود و مدیریت هزینه ها در منطقه آسیا، نانینگ ، چین ۲۰۰۱

 

کنفرانس های ملی و بین المللی:

سخنرانی در کنفرانس­های ملی بعنوان سخنران کلیدی و سخنران علمی ۱۸۶ کنفرانس

سخنرانی در کنفرانس­های بین المللی بعنوان سخنران کلیدی و سخنران علمی : ۴۸ کنفرانس

دستاوردها واقدامات مهم :

– مدرن کردن سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات در هواشناسی، تجهیزات دریافت ماهواره ای، ایستگاههای هواشناسی خودکار، سیستم  سوئیچ اتوماتیک و ارتقاء سطح نرم افرازهاو مدل سازی جوی

– ایجاد یک شبکه راداری مدرن و به روز ( از نوع C  و  S )

– تاسیس ۲۴ مرکز تحقیقاتی هواشناسی وعلوم جو در نقاط مختلف

–  اجرای  دهها پروژه  تحقیقاتی در ۹ گرایش هواشناسی کاربردی

–  تاسیس مراکز منطقه ای و بین المللی هواشناسی و اقلیم شناسی مانند:

الف) مرکز ملی اقلیم – مشهد

ب) مرکز علوم جوی و اقیانوسی- تهران

ج) مرکز تحقیقات  هواشناسی و علوم جو –تهران

د) مرکز تحقیقات هواشناسی آبشناسی- ایلام

هـ) مرکزآموزش منطقه ای هواشناسی و علوم جو-یکی از مراکز جهانی تایید شده توسط WMO-

و) مرکز منطقه ای مدیریت ریسک وکاهش بلایای طبیعی کشورهای اکو – مشهد

-مراکز فوق الذکر توسط مقام محترم ریاست جمهوری وقت یا معاون اول ایشان ویا توسط دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی آقای پروفسور اوباسی افتتاح گردیده اند.

-اعطای بورسیه و ایجاد فرصتهای تحصیلی برای حدود هزار و دویست نفر از پرسنل هواشناسی در دانشگاهها و موسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور در جهت توانمندسازی نیروی انسانی تخصصی.

– طرح مدرنیزه کردن و توسعه تکنولوژی اطلاعات سازمان هواشناسی کشور

-تأسیس مرکز ملی خشکسالی

– موسسه آموزشی علمی کاربردی هواشناسی و علوم جو در ۱۰ استان کشور

– یکی از پایه گزاران اصلی تاسیس دانشگاه کیش

– پایه گزار اصلی تاسیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران- دانشگاه تربیت مدرس ( مرکزی برای مدیران عالی کشور)

– یکی از پایه گزاران اصلی تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی شمال

– نقش اصلی در تأسیس شرکت فرودگاه ها – هواپیمایی ماهان – کیش ایر و چند شرکت هواپیمایی دیگر

جوایز و تقدیر نامه ها

– کسب نشان افتخار (مدیریت و لیاقت) از ریاست محترم جمهوری وقت

– کسب لوح سازمان نمونه کشوری – سازمان هواشناسی – از معاون محترم رئیس جمهور وقت

– کسب لوح حامی سلامت از معاون اول محترم رییس جمهور وقت

– کسب لوح افتخار به عنوان نشریه نیوار، یکی از پنج نشریه برگزیده علمی کشورو جهان اسلام  (مدیر مسول و سر دبیر) از ریاست محترم جمهوری وقت

– کسب جایگاه هواشناسی به عنوان سازمان برتر و برگزیده در جهان توسط سازمان هواشناسی جهانی

– دریافت لوح تقدیر به امضای اعضای هیات رئیسه سازمان هواشناسی جهانی و کلیه روسای  هواشناسی جهان به مناسبت سی سال خدمات ارزنده در سطح بین المللی

حضور در اجلاس­های مهم هواشناسی :

۲۰۰۶

– ۶th Session of consultative Meetings on High-Level Policy on Satellite Matters,Buenos Aires, Argentina, 16-17 Jan. 2006

-۵۵th Session of WMO Bureau, Buenos Aires, Argentina, 18-20 Jan. 2006

-Joint WMO Bureau / IOC Officers Meeting, Buenos Aires, Argentina, 21 Jan.2006

-Seventh Session of Executive Council Advisory Group on Climate&Environment(ECAGCE),Geneva,Switzerland,23-24 Feb.2006

-Second Session of Provisional Committee on 3rd World Climate Conference(WCC-3/POCII),Geneva, Switzerland, 27-28 March 2006

-۲nd Session of the EC Working Group on Long-Term Planning, Geneva, Switzerland, 28-31 March 2006

-۲۵th Session of IntergovernmentalPanel on Climate Change(IPCC), Port Louis, Mauritius, 26-28 April 2006

-۵۸th Session of WMO Executive Council, Geneva,Switzerland, 20-30 June 2006

-Visit of Tajikistan Meteorology, Dushanbe, Tajikistan, 10-13 Oct. 2006

-۱۱th Session of the Coordinating Committee on Hydrometeorology &Pollution Monitoring of the Caspian Sea (CASPCOM),Astrakhan, Russia,23-26 Oct. 2006

-۱۴th Session of Commission on Agrometeorology (CAgM), New Delhi, India, 28 Oct. to 03 Nov. 2006

-Extraordinary Session of the Commission on Basic Systems(CBS),Seoul, South Korea, 09-16 Nov. 2006

۲۰۰۵

-۵th Session of consultative Meetings on High-Level Policy on Satellite Matters,Geneva, Switzerland, 24-25 Jan. 2005

-۵۳rd Session of WMO Bureau, Geneva,Switzerland,     ۲۶-۲۸ Jan. 2005

-Sixth Session of Executive Council Advisory Group on Climate & Environment(ECAGCE),Geneva, Switzerland,31 March to 01April 2005

-First Session of Group on Earth Observation (GEO), Geneva, Switzerland,3-4 May 2005

-۵۷th Session of Executive Coucil of WMO, Geneva, Switzerland, 21June to 01 July 2005

-۱۴th Session of WMO Commission on Climatology , Beijing, China, 01-02 Nov. 2005

-۱۰th Session of the Coordinating Committee on Hydrometeorology &Pollution Monitoring of the Caspian Sea (CASPCOM),Tehran, I.R. of Iran, 30 Nov. to 01 Dec.  ۲۰۰۵

-Second Session of Group on Earth Observation (GEO), Geneva, Switzerland, 14-15 Dec. 2005

۲۰۰۴

۴th Session of WMO Consultative Meetings on High-Level Policy on satellite Matters-Fourth Session, Geneva, Switzerland,26-27 Jan.2004

-Fifty First Session of WMO Bureau, Geneva, Switzerland, 28-30 Jan. 2004

-Meeting of Presidents of Technical Commissions, Geneva, Switzerland, 02-03 Feb. 2004

-Fifth Session of Executive Council Advisory Group on Climate    and Environment, Geneva, Switzerland, 4-6 Feb. 2004

-Third Meeting of Ad hoc Group on Earth Observations (GEO), Cape Town, South Africa, 25-27 Feb. 2004

-First Session of EC Working Group on LTP , Geneva, Switzerland, 19-21 April 2004

-۴th Plenary Meeting of the Group on the Earth Observations and the Earth Observation Summit II, Tokyo, Japan, 20-25 April 2004

-۱st Meeting of the Steering Committee of the Emergency Assistance Response Team for the Reconstruction of the Iraqi Meteorological Organization,Geneva, Switzerland, 29 April 2004

-۱۵۰th Anniversary Celebration of the Met office of the United Kingdom United Kingdom, 20-21 June 2004

-GEO Special Session on Governance Brussels, Belgium, 27-28 Sep. 2004

-۹th Session of the Coordination Committee on Hydrometeorology and Pollution Monitoring of the Caspian Sea (CASPCOM ), Baku, Azerbaijan, 27-28 Oct. 2004

-GEO-5 Meeting , Ottawa, Canada, 29-30 Nov. 2004

-Second regional Seminar on Cost Recovery Administration in RAII, Hong Kong, China, 4-6 Dec. 2004

-Thirteenth Session of Regional Association II(Asia), Hong Kong, China, 7-15 Dec. 2004

-WMO Meeting on strategies toward Capacity Building in public weather Service, San Jose, Costa Rica, Nov. 29-Dec.3 2004

۲۰۰۳

-۴۹th Session of WMO Bureau, Geneva, Switzerland,    ۲۸-۳۱ Jan. 2003

-۳rd Session of consultative Meetings on High-Level Policy on Satellite Matters,Geneva, Switzerland, 03-04 Feb. 2003

-Meeting of Presidents of Technical Commissions of WMO, Geneva, Switzerland, 05-07 Feb. 2003

-International Symposium on Climate Change (ISCC) & China Stud Tour for Directors of NMHSs, Beijing, China, 31 March to 09 April 2003

-۱۴th Meeting of WMO Congress, Geneva, Switzerland, 05- 24 May 2003

-۵۵th Session of Executive Council of WMO, Geneva, Switzerland, 26-28 May 2003

-Extra Session of WMO Bureau, Moscow, Russia, 28-29 Aug. 2003

-Fourth Session of Executive Council Advisory Group on Climate & Environment(ECAGCE),Geneva, Switzerland,06-07 Oct.  ۲۰۰۳

-Third Climate Change Conference, Esfahan, I.R. of Iran, 21-23 Oct. 2003

-Visit of Meteo France, Paris, France, 26-30 Oct. 2003

-۲۱st Session of the IPCC & Plenary Sessions of the 3 IPCC Working Groups, Vienna, Austria, 03-07 Nov. 2003

۲۰۰۲

-Thirteenth Session of the Commission of the Atmospheric Science, Oslo, Norway, 12-20 February 2002.

-Second Consultative Meeting on High Level Policy on   Satellite Matters, Geneva, 18-19 February 2002.

-Forty-seventh Session of WMO Bureau, Geneva, 20-22 February 2002.

-Third Session of the EC Advisory Group on Climate and Environment, Geneva, 30 April-1 May 2002.

-Thirteenth Session of the Regional Association VI (Europe), Geneva, 2-10 May 2002.

-Study Tour to Barbados, Trinidad and Tobago and Venezuela, Carribean Islands, 4-11 May 2002.

-Thirteenth Session of Regional Association V (South West Pacific), Manila, Philippines, 21-28 May 2002.

-Forty-eight Session of the WMO Bureau, Geneva, 10 June 2002.

-Fifty-fourth Session of the Executive Council, Geneva, 11-21 June 2002.

-Expert Meeting on the Management of National Hydrological Services, Centurion, South Africa, 20-24 August 2002.

-World Summit on Sustainable Development, (Water Dome), Johannesburg, South Africa, 26 August -4 September 2002.

۲۰۰۱

-First Executive Council Consultative Meeting on High Level Policy on Satellite Matters, Geneva, 22-23 January 2001.

-Forty-fifth Session of WMO Bureau, Geneva, 24-26 January 2001.

-Second Session of Executive Council Advisory Group on   Climate   and  Environment, Tehran, I.R. of     Iran, 12-13 March 2001.

-Forty-sixth Session of WMO Bureau, Geneva, 4 June  ۲۰۰۱.

-Fifty-third Session of the Executive Council, Geneva,5-15 June 2001.

-Tenth Meeting of Intergovernmental Follow-up and

-Coordination Committee on Econoic Cooperation among Developing Countries G77, Tehran, I.R. of Iran,18-23 August 2001.

-Sixth Session of the Coordinating Committee on Hydrometeorology and Pollution Monitoring of the Caspian Sea, Moscow, Russian Federation, 3-8 October 2001.

-Sub-Regional Meeting of Arab League, Lebanon, 23-27 October 2001.

-Familiarization Visit to Syrian Meteorological Service,Syria, October 2001.

-Regional Seminar on Cost Recovery and Administration in RA II(Asia) for NMHSs, Nanning, China, 6-9 November 2001.

-Second RAII Advisory Working Group, Nanning, China, 10 November 2001.

۲۰۰۰

-Executive Council Meeting on a Mechanism for Policy Level  Interaction with Operators of Environmental Satellites, Geneva, 24-25 January 2000.

-Forty-third session of WMO Bureau, Geneva, 26-28 January 2000.

-First session of the Executive Council Advisory Group on Climate and Environment, Geneva, 12-13 May 2000.

-Fifty-second Session of the Executive Council, Geneva,16-26 May 2000.

-Forty-fourth session of WMO Bureau, Geneva,15 May 2002.

-Fifth Session of the Coordinating Committee on Hydrometeorology and Pollution Monitoring of the Caspian Sea, Almaty, Kazakhstan, 5-6 September 2000.

-Twelfth Session of the Regional Association II  (Asia),Seoul, Republic of Korea, 19-27 September 2000.

-Meeting of Presidents of Technical Commissions, Geneva, 4-6 October 2000.

-Seminar on Capacity Building and New Technologies in Meteorology  –  Challenges and   Opportunities, Antalya, Turkey.

-Twelfth Session of the Commission on Basic  Systems,Geneva, 29 November-8 December 2000.

۱۹۹۹

-Implementation of IRIMOs Radar Project, Geneva,28 January-3 February 1999.

-Thirteenth Session of the World Meteorological Congress, Geneva, 4-26 May 1999.

-Fifty-first Session of Executive Council, Geneva, 27-29 May 1999.

-Familiarization Visit to China Meteorological Administration, Beijing, 10-20 August 1999.

-Fourth Session of the Coordinating Committee on Hydrometeorology and Pollution Monitoring of the Caspian Sea, Tehran, 7-8 September 1999.

-Symposium on Continuing Education and Training inMeteorological and Operational Hydrology,Tehran,I.R. of Iran, 6-10 November 1999.

-Fifth Meeting of the Standing Conference of the Heads of the Training Institutions of National Meteorological Services(SCHOTI V), Tehran, I.R. of Iran, 9 November 1999.

-Meeting of Directors/Representatives of WMO RMTCs,Tehran, I.R. of Iran, 11 November 1999.

-Enhancement of National Meteorological and Hydrological Services in RA II (Asia), Jeddah, Saudi Arabia, 29 November-1 December 1999.

۱۹۹۸

-Fiftieth Session of the Executive Council, Geneva, 16-26 June 1998.

-Twelfth Session of Regional Association I (Africa), Arusha, United Republic of Tanzania, 14-23 October 1998.

-Third Session of the Coordinating Committee on Hydrometeorology and Pollution Monitoring of the Caspian Sea, Tehran, 21-23 April, 1998.

-Second Session of the Coordinating Committee onCaspian Sea Hydrometeorology and PollutionMonitoring, Baku, Azerbaijan Republic, February

 ۱۹۹۷.

-Familiarization visit of IRIMO delegation to RussianFederation, Moscow, 10-14 April 1997.

-Forty-ninth Session of the Executive Council, Geneva, 10-20 June 1997.

Second Technical Conference on Management of Meteorological/Hydrological Services in RA II (Asia),Macau, 4-8 November 1997

۱۹۹۶

Meeting of Working Group of Experts for Realization of the   Regional Integrated Programmeon  Hydrometeorology and Pollution Monitoring of the  Caspian Sea, Kuchino Village, Moscow, 18-22 March 1996.

First Regional Conference on Climate Change, Tehran, I.R. of Iran, 21-23 May 1996.

Forty-eight Session of Executive Council, Geneva, 11-21 June 1996.

Eleventh Session of the Regional Association II (Asia), Ulaanbaatar, Mongolia, 24 September –۳ October 1996

۱۹۹۵

-WMO/UNDP Donors Meeting in Support National Meteorological and Hydrological Services (NMHSs) of the Newly Independent States(NIS), Geneva, 11-12 April 1995.

-Twelfth Session of the World Meteorological Congress, Geneva, 30 May – ۲۱ June 1995.

-Forty-seventh Session of the Executive Council, Geneva, 22-23 June 1995

۱۹۹۴

-Forty-sixth Session of Executive Council, Geneva,7-17 June 1994.

-Conference on the Economic Benefits of Meteorological and Hydrological Services, Geneva, 19-23 September 1994.

-Eleventh Session of Regional Association V  (South-West Pacific), Singapore,

۱۹۹۲

-Forty-fourth Session of Executive Council, Geneva,June-4July 1992.

-Tenth Session of Regional Association II(Asia), Tehran, I.R. of Iran, 5-16 September 1992.

۱۹۹۱

-Technical Conference on Management of Meteorological Services in RA II, Shanghai, China,23-27 September 1991.

-Eleventh World Meteorological Congress, Geneva,      ۱-۲۳ May 1991.

-Forty-third Executive Council Session, Geneva, 24-29 May 1991.

۱۹۸۹

-Tenth Session of the Commission on Instruments and Methods of  Observation,Brussels,11-22 September 1989.

۱۹۸۸

-Ninth Session of Regional Association II (Asia), Beijing, China, 5-16 September 1988.

-Eight Session of Commission of Hydrology, 24 October-4 November 1988.

۱۹۸۷

-Tenth World Congress, Geneva, 4-28 May 1987.

۱۹۸۶

-Eight Session of the Commission on Aeronautical Meteorology,  Geneva, 4-14 November 1986.

۱۹۸۴

-Eight Session of Regional Association II (Asia), Geneva, 5-16 November 1984.

-Ninth Session of World Meteorological Congress, Geneva, 2-27 May 1983.

 

علایق شخصی :

–  علاقمند به مطالعه به ویژه در زمینه مسائل علمی،فناوری و مذهبی

– بازیکن در رشته های : فوتبال ، دو و میدانی ، شنا و همچنین آشنایی با اکثر ورزش­ها

– عضو تیم ملی دو و میدانی دررشته: پرش طول و پرش سه گام

– بازیکن تیم فوتبال دسته اول باشگاه­های: شعاع ، برق ، بانک ملی

– رئیس فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در سال­های ۱۳۷۴-۱۳۷۱

– عضو هیات رئیسه فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در سال­های ۱۳۷۱-۱۳۶۹

– عضو هیات رئیسه فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در سال­های ۱۳۷۹-۱۳۷۵

– عضو کاروان ورزشی شرکت کننده به عنوان ورزشکار در المپیک دانشجویان –مسکو

– عضو کاروان ورزشی شرکت کننده به عنوان رئیس فدراسیون در المپیک آسیایی- هیروشیما

– رئیس فدراسیون ورئیس هیات شرکت کننده در مسابقات جهانی دو و میدانی – گوتنبرگ سوئد در سال  ۱۳۷۲

-پایه گذار و عضو چندین موسسه خیریه ( خانه مقدس ، پویندگان دانش روز-پدر- ، خانواده مطهر و …)