• دکتری مهندسی برق _ مشترک  صنعتی شریف و ولز انگلستان (C)
 • کارشناسی ارشد مهندسی برق-  کاردیف انگلستان
 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی- مرکز آموزش مدیریت دولتی
 • رده یک هواشناسی ( بالاتر از لیسانس) – مرکز آموزش هواشناسی و علوم جو
 • کارشناسی فیزیک کاربردی-  صنعتی شریف تهران
 • ۱۳۹۷ تا کنون – رئیس هیأت امناء دانشگاه شمال / رئیس هیأت مدیره نورفام
 • ۱۳۹۷ تا کنون – رئیس هیأت مدیره دانشگاهی شمال
 • ۱۳۹۶۱۳۹۶ – سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی
 • ۱۳۹۷- ۱۳۹۳- دبیرکل هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی
 • ۱۳۹۳- ۱۳۹۲قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور هواشناسی و هوانوردی
 • ۱۳۹۲-۱۳۸۸مشاور رییس جمهور در امور هواشناسی و تغییرات اقلیمی
 • ۱۳۸۹- ۱۳۸۸قائم مقام معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست
 • ۱۳۷۲-۱۳۷۳قائم مقام وزیر راه و ترابری
 • ۱۳۶۰-۱۳۸۸معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواشناسی کشور (به استثنای یک سال)
 • ۱۳۶۰-۱۳۷۱معاون وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری (دو دوره)
 • ۱۳۷۱ -۱۳۷۴  مشاور عالی رئیس سازمان تربیت  بدنی- در دوره ریاست آقای داودی شمسی
 • ۱۳۶۰-۱۳۶۸ عضو و رئیس هیات مدیره هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (دو دوره )
 • ۱۳۶۰-۱۳۷۰رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی آسمان ( ده سال)
 • ۱۳۶۹-۱۳۷۱ رئیس هیات مدیره شرکت فرودگاه­های کشور(اولین دوره)
 • ۱۳۶۹-۱۳۷۳ رئیس  هیات مدیره شرکت هواپیمایی کیش (اولین دوره)
 • ۱۳۶۹-۱۳۷۳ رئیس هیات مدیره شرکت هواپیمایی ماهان ( اولین دوره)
 • ۱۳۷۱-۱۳۸۵رئیس هیئت مدیره صنایع هوایی ایران (۱۴ سال)
 • ۱۳۵۸-۱۳۶۰معاون امور عمرانی استاندار استان لرستان
 • ۱۳۸۲-۱۳۹۰معاون اول سازمان هواشناسی جهانی(WMO)
 • ۱۳۷۸-۱۳۸۲معاون دوم سازمان هواشناسی جهانی(WMO)
 • ۱۳۷۴-۱۳۹۰عضو شورای اجرایی سازمان هواشناسی جهانی(WMO)
 • ۱۳۶۰-۱۳۹۰ نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان هواشناسی جهانی(WMO)
 • ۱۳۹۰- ۱۳۷۲ نماینده ونقطه تماس ملی در هیات بین الدولی تغییر اقلیم(IPCC)
 • ۱۳۹۰- ۱۳۷۵ نماینده ونقطه تماس ملی در گروه دیدبانی جهانی زمین(GEO)
 • ۱۳۶۰-۱۳۷۲ سرپرست هیات­های مختلف رسمی در اجلاسیه های اسکاپ (ESCAP)
 • ۱۳۶۰-۱۳۶۸ سرپرست هیات­های مختلف رسمی در اجلاسیه های ایکائو (ICAO)
 • ۱۳۷۰-۱۳۷۲ عضو گروه کاری جهانی تجاری کردن سرویس­های آب و هواشناسی
 • ۱۳۷۰-۱۳۷۱ عضو کمیته جهانی انتخاب دانشمند سال (WMO)
 • ۱۳۷۴-۱۳۷۶ عضو کمیته انتخاب برنده جایزه سازمان هواشناسی بین المللی(IMO Prize)
 • ۱۳۷۶-۱۳۷۷ رئیس کمیته انتخاب برنده جایزه سازمان هواشناسی بین المللی(IMO Prize)
 • ۱۳۷۷-۱۳۷۸ عضوگروه کار در برنامه بلند مدت سازمان هواشناسی جهانی (WMO)
 • ۱۳۷۸-۱۳۹۰ عضو گروه مشورتی همکاری­های فنی و کمک­های داوطلبانه (WMO)
 • ۱۳۷۸-۱۳۸۲  رئیس کمیته هماهنگی آب و هواشناسی و نظارت بر آلودگی دریای خزر (دو دوره)  CASP COM
 • ۱۳۷۸-۱۳۹۰ رئیس گروه مشورتی اقلیم و محیط زیست (WMO)
 • ۱۳۸۲-۱۳۹۰رئیس گروه مشورتی برنامه استراتژیک سازمان هواشناسی جهانی (WMO)
 • ۱۳۸۶-۱۳۹۰رئیس گروه کار اقلیم و مسائل مربوط به هوا، آب و محیط زیست – شورای اجراییWMO
 • ۱۳۸۶-۱۳۸۰عضو گروه کاربلایای طبیعی و کاهش خطر پذیری– شورای اجراییWMO
 • ۱۳۷۸-۱۳۸۸ رئیس کمیسیون­های جهانی تخصصی هشتگانه هواشناسی کاربردی (دو دوره) WMO
 • ۱۳۸۸ – رییس وعضو کمیته بین المللی برگزاری سومین کنفرانس جهانی اقلیم – ژنو سوئیس
 • ۱۳۹۰-   عضوکمیته برگزاری کنفرانس بین المللی مسائل سازگاری در رابطه با تغییرات اقلیم – مسکو روسیه
 • ۱۳۹۶ – ۱۳۹۶  عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • ۱۳۹۶ – ۱۳۹۶  عضو شورای عالی پژوهش های کشور
 • ۱۳۹۶ – ۱۳۹۶  عضو شورای گسترش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
 • ۱۳۹۲ – ۱۳۸۸  عضو شورای استراتژیک –  ریاست جمهوری
 • تاکنون– ۱۳۹۰رئیس انجمن هواشناسی
 • ۱۳۹۲- ۱۳۸۸ نایب رئیس  انجمن ژئوفیزیک
 • تاکنون- ۱۳۶۵ عضو دائم انجمن علوم و فنون دریایی
 • تاکنون- ۱۳۶۷ عضو دائم انجمن فیزیک ایران
 • تاکنون – ۱۳۸۹عضو کمیسیون تخصصی حمل و نقل، شهرسازی و عمران – شورای عالی عطف
 • تاکنون – ۱۳۸۹ عضو کارگروه تغییر اقلیم و گرمایش جهانی – ستاد ملی حمایت از نخبگان و پژوهشگران
 • تاکنون – ۱۳۸۹ عضو ستاد ملی آب، خاک، خشکسالی و محیط زیست – معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • ۱۳۷۱- ۱۳۶۹رئیس انجمن هوا و فضای جمهوری اسلامی ایران (یک دوره)
 • ۱۳۷۱- ۱۳۶۰رئیس شورای عالی هواپیمائی کشوری ( دو دوره)
 • ۱۳۸۸- ۱۳۷۱رئیس کمیته ملی هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی
 • ۱۳۸۴- ۱۳۷۴ عضو کمیسیون ملی کشاورزی – شورای پژوهشهای کشور
 • ۱۳۷۴-۱۳۸۴ عضو کمیسیون ملی آب – شورای پژوهشهای کشور
 • ۱۳۸۸- ۱۳۷۵عضو کمیته ملی توسعه پایدارو محیط زیست
 • ۱۳۸۸- ۱۳۷۲عضو شورای عالی اقیانوس شناسی کشور
 • ۱۳۸۹- ۱۳۷۱عضو کمیته ملی کاهش بلایای طبیعی
 • ۱۳۹۷ تا کنون  مدیر مسئول مجله علمی پژوهشی ” هواشناسی و علوم جو” وابسته به انجمن هواشناسی
 • ۱۳۹۶-۱۳۹۶ سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی
 • ۱۳۶۰-۱۳۸۸ مدیر مسئول مجله علمی هواشناسی “ نیوار”
 • ۱۳۶۰-۱۳۷۱ مدیر مسئول مجله فنی “آسمان ایران ”
 • ۱۳۷۰-۱۳۷۳ اولین سرپرست دانشگاه بین المللی کیش
 • ۱۳۷۱-۱۳۷۶ رئیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران – دانشگاه تربیت مدرس
 • تاکنون- ۱۳۷۴- رئیس هیات امناء دانشگاه شمال
 • ۱۳۷۲-۱۳۷۸ عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • ۱۳۷۸-۱۳۸۸ عضو هیات علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
 • تاکنون-۱۳۸۸ عضو هیات علمی دانشگاه شمال
 • ۱۳۹۵- ۱۳۸۳ عضو هیات امنای دانشگاه  علوم کشاورزی گرگان
 • ۱۳۹۵- ۱۳۸۵ عضو هیات امنای دانشگاه گلستان
 • ۱۳۹۵- ۱۳۸۵ عضو هیات امنای دانشگاه فنی علی آباد
 • تاکنون- ۱۳۸۵ عضو هیات امنای پژوهشکده منابع طبیعی و آبخیزداری
 • ۱۳۷۶-۱۳۸۸ رئیس هیات امناء پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
 • ۱۳۸۴-۱۳۸۸رئیس هیات امناء پژوهشکده اقلیم شناسی – مشهد
 • ۱۳۸۶-۱۳۸۸رئیس هیات امناء پژوهشکده هواشناسی آبشناسی – ایلام تاکنون- ۱۳۷۰تدریس و مشاوره و راهنمای دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد
 • (  صنعتی شریف،دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده صنعت هوانوردی و مرکز آموزش هواشناسی و علوم جو-دانشگاه شمال)
 • مدرن کردن سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات در هواشناسی، تجهیزات دریافت ماهواره ای، ایستگاههای هواشناسی خودکار، سیستم  سوئیچ اتوماتیک و ارتقاء سطح نرم افرازهاو مدل سازی جوی
 • ایجاد یک شبکه راداری مدرن و به روز ( از نوع C  و  S )
 • تاسیس ۲۴ مرکز تحقیقاتی هواشناسی وعلوم جو در نقاط مختلف
 • اجرای  دهها پروژه  تحقیقاتی در ۹ گرایش هواشناسی کاربردی
 • تاسیس مراکز منطقه ای و بین المللی هواشناسی و اقلیم شناسی مانند:

                الف) مرکز ملی اقلیم – مشهد

                 ب) مرکز علوم جوی و اقیانوسی- تهران

                 ج) مرکز تحقیقات  هواشناسی و علوم جو –تهران

                 د) مرکز تحقیقات هواشناسی آبشناسی- ایلام

               هـ) مرکزآموزش منطقه ای هواشناسی و علوم جو-یکی از مراکز جهانی تایید شده توسط WMO-

                و) مرکز منطقه ای مدیریت ریسک وکاهش بلایای طبیعی کشورهای اکو – مشهد

 • مراکز فوق الذکر توسط مقام محترم ریاست جمهوری وقت یا معاون اول ایشان ویا توسط دبیر کل سازمان هواشناسی جهانی آقای پروفسور اوباسی افتتاح گردیده اند.

 • اعطای بورسیه و ایجاد فرصتهای تحصیلی برای حدود هزار و دویست نفر از پرسنل هواشناسی در دانشگاهها و موسسات آموزشی در داخل و خارج از کشور در جهت توانمندسازی نیروی انسانی تخصصی.
 • طرح مدرنیزه کردن و توسعه تکنولوژی اطلاعات سازمان هواشناسی کشور
 • تأسیس مرکز ملی خشکسالی
 • موسسه آموزشی علمی کاربردی هواشناسی و علوم جو در ۱۰ استان کشور
 • یکی از پایه گزاران اصلی تاسیس دانشگاه کیش
 • پایه گزار اصلی تاسیس مرکز مطالعات مدیریت و بهره وری ایران- دانشگاه تربیت مدرس ( مرکزی برای مدیران عالی کشور)
 • یکی از پایه گزاران اصلی تاسیس دانشگاه غیرانتفاعی شمال
 • نقش اصلی در تأسیس شرکت فرودگاه ها – هواپیمایی ماهان – کیش ایر و چند شرکت هواپیمایی دیگر
 • کسب نشان افتخار (مدیریت و لیاقت) از ریاست محترم جمهوری وقت
 • کسب لوح سازمان نمونه کشوری – سازمان هواشناسی – از معاون محترم رئیس جمهور وقت
 • کسب لوح حامی سلامت از معاون اول محترم رییس جمهور وقت
 • کسب لوح افتخار به عنوان نشریه نیوار، یکی از پنج نشریه برگزیده علمی کشورو جهان اسلام  (مدیر مسول و سر دبیر) از ریاست محترم جمهوری وقت
 • کسب جایگاه هواشناسی به عنوان سازمان برتر و برگزیده در جهان توسط سازمان هواشناسی جهانی
 • دریافت لوح تقدیر به امضای اعضای هیات رئیسه سازمان هواشناسی جهانی و کلیه روسای  هواشناسی جهان به مناسبت سی سال خدمات ارزنده در سطح بین المللی
 •   علاقمند به مطالعه به ویژه در زمینه مسائل علمی،فناوری و مذهبی
 • بازیکن در رشته های : فوتبال ، دو و میدانی ، شنا و همچنین آشنایی با اکثر ورزش­ها
 •   عضو تیم ملی دو و میدانی دررشته: پرش طول و پرش سه گام
 •   بازیکن تیم فوتبال دسته اول باشگاه­های: شعاع ، برق ، بانک ملی
 •   رئیس فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در سال­های ۱۳۷۴-۱۳۷۱
 •   عضو هیات رئیسه فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران در سال­های ۱۳۷۱-۱۳۶۹
 •   عضو هیات رئیسه فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در سال­های ۱۳۷۹-۱۳۷۵
 •   عضو کاروان ورزشی شرکت کننده به عنوان ورزشکار در المپیک دانشجویان –مسکو
 •   عضو کاروان ورزشی شرکت کننده به عنوان رئیس فدراسیون در المپیک آسیایی- هیروشیما
 •   رئیس فدراسیون ورئیس هیات شرکت کننده در مسابقات جهانی دو و میدانی – گوتنبرگ سوئد در سال  ۱۳۷۲
 •   پایه گذار و عضو چندین موسسه خیریه ( خانه مقدس ، پویندگان دانش روز-پدر- ، خانواده مطهر و …)