تعداد ۹۷ مقاله چاپ شده ISI،پژوهشی ،ترویجی

 

مجری چندین پروژه پژوهشی ملی نظیر “حداکثر محتمل بارندگی و روان آب در حوزه های آبریز کشور ” / شورای عالی تحقیقات کشور – کمیسیون آب

 

مجری پروژه ملی ارزیابی و سامان دهی تغییر اقلیم در ایران – مرکز استراتژیک ریاست جمهوری

 

نقش هواشناسی در ازدیاد محصولات کشاورزی، کنگره ملی کشاورزی- تهران ۱۹۸۵

 

هواشناسی و روند بازسازی، دومین کنفرانس فنی بازسازی – شیراز ۱۹۸۶

 

بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر، کنفرانس منطقه ای دریای خزر-رامسر ۱۹۸۶

 

تاریخچه هواشناسی در ایران و جهان، مجله جغرافیا ۱۹۸۷

 

تغییر اقلیم، بحران ملی یا بحران جهانی، خبرنامه شورای تحقیقات کمیسیون آب ۱۹۸۹

 

چرخش شارمغناطیسی و کاهش نیروهای محلی در مواد مغناطیسی  بی شکل، کنفرانس فیزیک – تهران ۱۹۸۹

 

روش محاسبه نیروی باد در سازه ها ، ۱۹۹۰- مجله نیوار

 

دانش و فناوری، هسته توسعه،  کنفرانس فنی سرویسهای آب و هواشناسی آسیا – مسقط/ عمان ۱۹۹۰

 

روش محاسبه اثر باد برسازه ها، کنفرانس روشهای ساخت و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۹۹۰

 

همکاریهای منطقه ای در توسعه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در خلیج فارس و دریای عمان، اولین کنفرانس مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی در شانگهای – چین ۱۹۹۱

 

همکاری منطقه ای، مدل توسعه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در خلیج فارس ۱۹۹۱- مجله نیوار

 

پیش بینی آفات گیاهی، نقش هواشناسی در کاهش ضایعات محصولات – سمینار بین المللی زراعت و دامپروری – دانشگاه اصفهان ۱۹۹۳

 

نقش هواشناسی در کاهش ریسک در عملیات کشاورزی، کنفرانس کشاورزی – ساری ۱۹۹۴

 

مدل رقومی میان مقیاس دو بعدی لایه اختلاط بر فراز تهران، کنفرانس فیزیک – رشت ۱۹۹۶

 

افقهای محیط زیست پایدار و هوای پاک، همکاری منطقه ای و ناحیه ای بین سرویسهای هواشناسی و آبشناسی (مطالعه موردی در خصوص دریای خزر)، دومین کنفرانس مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی در منطقه آسیا- ماکائو نوامبر ۱۹۹۷

 

تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی، فصلنامه نیوار ۱۹۹۷

 

داده ها و اطلاعات هواشناسی، سر فصلی مهم در آمار، کنفرانس بین المللی آمار، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۹۹۸

 

اهمیت داده های هواشناسی و هواشناسی دریایی در سازه های ساحلی – کنفرانس علوم و فنون دریایی – بندرعباس۱۹۹۸

 

پیش بینی بلایای جوی و اقلیمی یا تدارک عملیات امدادی، کدامیک بهتر است؟ سمینار ملی کاهش آثار بلایای طبیعی – هلال احمر، تهران ۱۹۹۸

 

نقش علوم و فن آوری در مدیریت سرویسهای هواشناسی در کشورهای جهان سوم، کارگاه آموزشی منطقه ای برای ظرفیت سازی مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی ۱۹۹۸

 

تغییر اقلیم، بحران جهانی یا معضل ملی ؟ سمپوزیوم بین المللی تغییر اقلیم و آثار آن در حوزه کشورهای عربی، مارس ۱۹۹۹- دمشق، سوریه

 

هواشناسی، چالشهای منابع نیروی انسانی و فنی در قرن بیست و یکم، سمینار   تغییرات راهبردی فنی در منطقه آفریقا، آوریل – می ۱۹۹۹، قاهره –مصر

 

بیست و نهمین کنفرانس بین المللی رادار هواشناسی، جولای ۱۹۹۹، مونترال، کانادا

 

آموزش وسیله انگیزشی در کشورهای در حال توسعه، سمپوزیوم آموزشی هواشناسی و آبشناسی سازمان هواشناسی جهانی، نوامبر ۱۹۹۹- تهران –ایران

 

چالشها و فرصتهای مقابل سرویسهای ملی آب و هواشناسی در مطالعه موردی قرن بیست و یکم. سمینار منطقه ای سرویسهای هواشناسی، فرصتها و چالشهای قرن بیست و یکم – سئول، جمهوری کره، ۱۷-۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰

 

دانش، کلید حل مشکلات ملل در حال توسعه قرن بیست و یکم، سمینار ظرفیت سازی و فنون نوین هواشناسی، چالشها و فرصتها- آنتالیا، ترکیه ۲۰۰۰

 

منابع مالی و تامین آن برای سرویسهای ملی آب و هواشناسی در کشورهای در حال توسعه، سمینار منطقه ای بهبود و مدیریت هزینه ها در منطقه آسیا، نانینگ ، چین ۲۰۰۱

 • تعداد ۹۷ مقاله چاپ شده ISI،پژوهشی ،ترویجی
 • مجری چندین پروژه پژوهشی ملی نظیر “حداکثر محتمل بارندگی و روان آب در حوزه های آبریز کشور ” / شورای عالی تحقیقات کشور – کمیسیون آب
 • مجری پروژه ملی ارزیابی و سامان دهی تغییر اقلیم در ایران – مرکز استراتژیک ریاست جمهوری
 • نقش هواشناسی در ازدیاد محصولات کشاورزی، کنگره ملی کشاورزی- تهران ۱۹۸۵
 • هواشناسی و روند بازسازی، دومین کنفرانس فنی بازسازی – شیراز ۱۹۸۶
 • بررسی نوسانات سطح آب دریای خزر، کنفرانس منطقه ای دریای خزر-رامسر ۱۹۸۶
 • تاریخچه هواشناسی در ایران و جهان، مجله جغرافیا ۱۹۸۷
 • تغییر اقلیم، بحران ملی یا بحران جهانی، خبرنامه شورای تحقیقات کمیسیون آب ۱۹۸۹
 • چرخش شارمغناطیسی و کاهش نیروهای محلی در مواد مغناطیسی  بی شکل، کنفرانس فیزیک – تهران ۱۹۸۹
 • روش محاسبه نیروی باد در سازه ها ، ۱۹۹۰- مجله نیوار
 • دانش و فناوری، هسته توسعه،  کنفرانس فنی سرویسهای آب و هواشناسی آسیا – مسقط/ عمان ۱۹۹۰
 • روش محاسبه اثر باد برسازه ها، کنفرانس روشهای ساخت و مواد، دانشکده فنی دانشگاه تهران ۱۹۹۰
 • همکاریهای منطقه ای در توسعه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در خلیج فارس و دریای عمان، اولین کنفرانس مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی در شانگهای – چین ۱۹۹۱
 • همکاری منطقه ای، مدل توسعه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیکی در خلیج فارس ۱۹۹۱- مجله نیوار
 • پیش بینی آفات گیاهی، نقش هواشناسی در کاهش ضایعات محصولات – سمینار بین المللی زراعت و دامپروری – دانشگاه اصفهان ۱۹۹۳
 • نقش هواشناسی در کاهش ریسک در عملیات کشاورزی، کنفرانس کشاورزی – ساری ۱۹۹۴
 • مدل رقومی میان مقیاس دو بعدی لایه اختلاط بر فراز تهران، کنفرانس فیزیک – رشت ۱۹۹۶
 • افقهای محیط زیست پایدار و هوای پاک، همکاری منطقه ای و ناحیه ای بین سرویسهای هواشناسی و آبشناسی (مطالعه موردی در خصوص دریای خزر)، دومین کنفرانس مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی در منطقه آسیا- ماکائو نوامبر ۱۹۹۷
 • تغییر اقلیم و گرم شدن جهانی، فصلنامه نیوار ۱۹۹۷
 • داده ها و اطلاعات هواشناسی، سر فصلی مهم در آمار، کنفرانس بین المللی آمار، دانشگاه شهید بهشتی تهران ۱۹۹۸
 • اهمیت داده های هواشناسی و هواشناسی دریایی در سازه های ساحلی – کنفرانس علوم و فنون دریایی – بندرعباس۱۹۹۸
 • پیش بینی بلایای جوی و اقلیمی یا تدارک عملیات امدادی، کدامیک بهتر است؟ سمینار ملی کاهش آثار بلایای طبیعی – هلال احمر، تهران ۱۹۹۸
 • نقش علوم و فن آوری در مدیریت سرویسهای هواشناسی در کشورهای جهان سوم، کارگاه آموزشی منطقه ای برای ظرفیت سازی مدیریت سرویسهای آب و هواشناسی ۱۹۹۸
 • تغییر اقلیم، بحران جهانی یا معضل ملی ؟ سمپوزیوم بین المللی تغییر اقلیم و آثار آن در حوزه کشورهای عربی، مارس ۱۹۹۹- دمشق، سوریه
 • هواشناسی، چالشهای منابع نیروی انسانی و فنی در قرن بیست و یکم، سمینار   تغییرات راهبردی فنی در منطقه آفریقا، آوریل – می ۱۹۹۹، قاهره –مصر
 • بیست و نهمین کنفرانس بین المللی رادار هواشناسی، جولای ۱۹۹۹، مونترال، کانادا
 • آموزش وسیله انگیزشی در کشورهای در حال توسعه، سمپوزیوم آموزشی هواشناسی و آبشناسی سازمان هواشناسی جهانی، نوامبر ۱۹۹۹- تهران –ایران
 • چالشها و فرصتهای مقابل سرویسهای ملی آب و هواشناسی در مطالعه موردی قرن بیست و یکم. سمینار منطقه ای سرویسهای هواشناسی، فرصتها و چالشهای قرن بیست و یکم – سئول، جمهوری کره، ۱۷-۱۸ سپتامبر ۲۰۰۰
 • دانش، کلید حل مشکلات ملل در حال توسعه قرن بیست و یکم، سمینار ظرفیت سازی و فنون نوین هواشناسی، چالشها و فرصتها- آنتالیا، ترکیه ۲۰۰۰
 • منابع مالی و تامین آن برای سرویسهای ملی آب و هواشناسی در کشورهای در حال توسعه، سمینار منطقه ای بهبود و مدیریت هزینه ها در منطقه آسیا، نانینگ ، چین ۲۰۰۱